Soạn BUY RV "Nội dung tin nhắn kết bạn, rao vặt" gửi 8785 (15000đ - trong ngày)
Loading...
Latest Posts

Chủ Nhật, 13 tháng 1, 2013

Phần mềm Tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS

Phần mềm Tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS là một sản phẩm trong Dự án thắng giải ngày Sáng tạo Việt nam phòng chống HIV/AIDS do Cục phòng chống AIDS/Bộ Y tế và WorldBank tổ chức năm 2008. Phần mềm đã hỗ trợ tích cực trong nỗ lực "Chung tay ngăn chặn đại dịch HIV/AIDS trên toàn thế giới". Phần mềm được xây dựng bằng công nghệ Flash với các hình ảnh và hoạt cảnh sinh động, giúp học sinh tiếp thu kiến thức dễ dàng và hiệu quả hơn.

Một vài hình ảnh về phần mềm:

Giới thiệu chương trình

Nội dung kiến thức về HIV/AIDS

Cơ chế lây nhiễm của HIV

Trắc nghiệm đánh giá kiến thức trong từng phần học

Trắc nghiệm kiến thức tổng thể các nội dung trong phần mềm

Kết quả trắc nghiệm


Chạy thử chương trình trên web:
Download phần mềm Tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS

read more...